Disclaimer


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen,
een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn,
en via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina,
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

HHS Tuinmachines aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook,
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Prijzen

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro‘s, tenzij anders vermeld.
Aan de op de website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleed.
Alle prijzen op de website van HHS Tuimachines zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de website van HHS Tuinmachines zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Mochten de prijzen op de website van HHS Tuinmachines afwijken van de prijzen in het filiaal, dan gelden de prijzen die bekend zijn in het filiaal.
Aan de vermelde prijzen kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing
of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen,
maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij HHS Tuinmachines.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HHS Tuinmachines.
of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HHS Tuinmachines.