Garantie bepalingen


HHS Tuinmachines staat in voor kwaliteit van de door haar geleverde produkten/machines.
Toch zal de garantie gelden volgens de garantie bepalingen hieronder vermeld;
Op nieuwe geleverde zaken wordt garantie verleend conform de fabrikant.
Op gebruikte produkten/machines onder de € 150 wordt in principe geen volledige garantie gegeven,
kleine storingen binnen 1 maand (door verkoper te beoordelen) aan machines wordt nog wel gerepareerd onder garantie.

Ook wordt geen geld teruggegeven, boven de € 150 wordt garantie bij de koop (in overleg) overeengekomen.
Wel kan de klant geleverde zaak inruilen voor een ander produkt. (inruilgarantie)
Deze inruilgarantie-termijn is 1 maand.
Ieder recht op garantie/inruilen vervalt, indien geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt,
bloot zijn gesteld aan extreme omstandigheden, manupilatie of indien blijkt dat aan de geleverde zaken reparaties,
door derden zijn uitgevoerd.

Op reparaties van machines/produkten wordt garantie gegeven van 6 weken,
ook voor deze garantie geldt dat garantie niet van toepassing is als de klant geleverde zaak onoordeelkundig heeft gebruikt,
manipulatie, bloot gesteld aan extreme omstandigheden of reparaties zelf of door derde partij.

De garantie van reparatie geldt alleeen op de gerepareerde onderdelen van geleverde reparatie.

HHS Tuinmachines heeft de service voor de klant hoog in het vaandel staan, daarom proberen we,
als de klant redelijk en eerlijk over het gebruik van geleverde zaak is, een passende oplossing te bieden
voor de klant bij problemen met een geleverde zaak.